GEOLOGIA MORZA

teraźniejszość kluczem do przeszłości
przeszłość kluczem do przyszłości


Konferencja dedykowana
Prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi


Poznań, 7-9 listopada 2013Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim jest geologia morza, która należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk geologicznych. Morza i oceany pokrywają ponad 70% naszej planety i stanowią źródło wielu bogactw naturalnych, ale niosą ze sobą również zagrożenia. Badania współczesnych procesów w morzach i oceanach stanowią aktualistyczny przewodnik do interpretacji skał starszych okresów geologicznych. Równocześnie, badania tych ostatnich pozwalają na studia nad ewolucją oceanów, dają wgląd w skutki procesów, które trudno dzisiaj bezpośrednio obserwować, jak i pozwalają weryfikować prognozy przyszłości. Konferencja stanowi próbę stworzenia okazji do wymiany doświadczeń badaczy pracujących na Bałtyku i innych morzach oraz tych, którzy badają kopalne skały osadowe i wulkaniczne powstałe w morzach i oceanach.

Konferencja jest dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lorencowi - wieloletniemu dyrektorowi instytutów geologicznych we Wrocławiu i Poznaniu oraz rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Stanisław Lorenc swoją karierę badawczą zaczął od badania skał osadowych (anhydryty, wapienie) powstałych w środowiskach morskich. W okresie późniejszym rozpoczął badania osadów oceanicznych i szelfowych, które prowadzi do dziś. Miał również znaczący wkład we włączanie polskich geologów w te badania. Uczestniczył w projektach badawczych realizowanych na Oceanie Spokojnym (współodkrywca Foundation Seamount Chain), Oceanie Indyjskim, na Morzu Południowochińskim, wybrzeżu Morza Andamańskiego i fiordach Spitsbergenu.


Zapraszamy!Ważne daty

Luty 2013
drugi komunikat

15 czerwca 2013
termin nadsyłania zgłoszeń

1 września 2013
termin nadsyłania abstraktów

30 września 2013
trzeci komunikat wraz ze szczegółowym programem

Pliki do pobrania

Pierwszy komunikat:
> pobierz (421kB)

Drugi komunikat:
> pobierz (307kB)

Formularz zgłoszeniowy:
> pobierz (58kB)

Trzeci komunikat:
> pobierz (413kB)

Szczegółowy program:
> pobierz (515kB)